Location

Beijing Friendship Hotel, Beijing, China (1 Zhongguancun South St., Haidian Dist., Beijing)